nederlandse versie      version francaise

 

Geachte klant,

DTD biedt u de mogelijkheid toe te treden tot de Dealer Area. In de Dealer Area verkrijgt u via het internet en door middel van een paswoord toegang tot de artikel en voorraadbestanden van DTD. Dit betekent dat u zowel deze bestanden kunt raadplegen als orders rechtstreeks via het internet kunt plaatsen. Deze dealer Area biedt u ook de mogelijkheid uw account op te volgen m.n. facturen, CN, ... , maar ook uw RMA's kunnen via deze weg eenvoudig behandeld worden. De Dealer Area zorgt ervoor dat DTD 24 uur per dag bereikbaar is en dat u op een snelle, electronische en eenvoudige manier bestellingen kunt plaatsen.

Hoe verkrijg ik toegang tot de Dealer Area?

1. Eerst moet u klant worden bij DTD. Dit kan via het invullen van de new customer application.

2. Eens klant kan men met behulp van zijn klantnummer de loginovereenkomst ondertekend
en voorafgegaan van de vermelding “ gelezen en goedgekeurd”, origineel en in 2
exemplaren opsturen naar DTD.

3. Na ontvangst van deze ondertekende loginovereenkomst zal DTD:

- u een paswoord ter beschikking stellen zodat u toegang krijgt tot de dealer area.
Dit paswoord ( zowel nieuw als vergeten paswoord ) zal steeds opgestuurd worden naar het
e-mailadres vermeld op de loginovereenkomst.

- u 1 exemplaar van de loginovereenkomst terug opsturen

4. Nu beschikt u vrij over de mogelijkheid uw account zoveel mogelijk zelf te beheren en
wenst het Diditrade-team u veel surfplezier.

......................................................................

nederlandse versie      version francaise

 

Cher client,

DTD propose à sa clientèle la possibilité d'entrer dans le Dealer Area. En utilisant un mot de passe sur notre site internet le client aura accès aux bases de données de DTD, comprenant la consultation de données et aussi la possibilité de passer commande directement sur notre site internet.
Le Dealer Area vous propose aussi de consulter l'historique de vos factures, de vos notes de crédit, … et également vos RMA, qui pourront aussi être traités d'une façon plus claire et plus rapide. Grâce au Dealer Area DTD reste accessible 24 heures sur 24 où vous pourrez passer vos commandes de manière rapide, simple et électronique.

Comment obtenir l'accès du Dealer Area?

1. Il faut tout d'abord devenir client chez DTD en remplissant intégralement le New Customer Application.

2. Après être devenu client, vous pouvez remplir le contrat de login. Ce contrat doit nous être envoyé signé en deux exemplaires et précédés des mots '' Lu et approuvé ''. Veuillez avoir l'amabilité de nous envoyer ces deux exemplaires ORIGINAUX à Didi Trade & Distribution bvba, Industrieweg 21, 2630 Aartselaar.

3. Après réception du contrat de login DTD :
- vous enverra votre mot de passe VOUS PERMETTANT d'entrer dans le Dealer Area. Ce mot de passe ( et éventuellement en cas de perte de celui ci ) ne vous sera envoyé qu'à l'adresse e-mail mentionnée dans le contrat de login.
- vous enverra un des deux exemplaires du contrat de login signé par DTD pour accord.

4. A partir de maintenant, vous gérez votre compte comme vous le désirez et l'équipe de Diditrade vous souhaite beaucoup de plaisir en surfant.

......................................................................


Contact Diditech and Distribution.

Molenveldstraat 18 - 2630 Aartselaar - Belgium - Tel: +32 3 871 91 80 & Fax: +32 3 871 91 85
of / ou mail naar / vers sales@diditech.eu

of bezoek onze website / ou visitez notre site web www.diditech.eu

Openingsuren magazijn / heures d'ouverture du magasin de 09.00 à 16.00.